Gwybodaeth am Able Futures

Gyda mynediad uniongyrchol i weithwyr ymmaes gofal iechyd ac i gymorth arbenigol, mae dysgu a datblygu’n creu dyfodol  cynaliadwy

Gwybodaeth am Able Futures

Mae Able Futures yn bartneriaeth genedlaethol arbenigol a sefydlwyd i ddarparu’r Gwasanaeth Cymorth Iechyd Meddwl Mynediad at Waith ar ran yr Adran Gwaith a Phensiynau.

Nod Able Futures yw helpu pobl sy’n byw gydag anawsterau iechyd meddwl i brofi mwy o ddiwrnodau da na diwrnodau gwael. O ganlyniad, mae’r gwasanaeth wedi’i deilwra’n benodol i helpu pobl mewn cyflogaeth y mae angen cymorth arnynt i reoli eu hiechyd meddwl.

Mae Able Futures yn rhoi cymorth i gyflogwyr a darparwyr prentisiaethau, yn ogystal â rhoi cymorth uniongyrchol i unigolion sy’n profi anawsterau iechyd meddwl.

Caiff cymorth ei gyflenwi gan weithwyr cymwysedig ym maes gofal iechyd, ystod o bartneriaid ac ymgynghorwyr arbenigol a leolir ar draws Prydain Fawr. Mae pob partner yn meddu ar hanes o ddarparu gwasanaethau cyflogaeth o’r radd flaenaf.

Mae’r cymorth a ddarperir o dan Wasanaeth Cymorth Iechyd Meddwl Mynediad at Waith yn helpu pobl sy’n ymdopi â’r gwaith a chydag anawsterau iechyd meddwl i brofi mwy o ddiwrnodau da na diwrnodau gwael, fel eu bod yn aros mewn cyflogaeth.

How we support employees, apprentices, self-employed people, employers and apprenticeship providers

I'm looking for support for my mental health

See if you are eligible for nine months mental health support at no cost to you

I'm an employer looking for support

See how Able Futures helps employers manage mental health at work

I'm an apprenticeship provider looking for support

See how Able Futures could help you support apprentice mental health

Y newyddion diweddaraf

Case studies