Woman engineer

Cymorth rheolaidd i unigolion, cyflogwyr a darparwyr prentisaethau i helpu pobl sydd ag anawstyerau iechyd meddwl fwynhau dyfodol dibynadwy

Gwasanaeth cymorth iechyd meddwl i unigolion, cyflogwyr a darparwyr prentisiaethau

 

Able Futures ar gyfer unigolion

Os ydych chi'n cael trafferth gydag anawsterau iechyd meddwl efallai y bydd yn golygu bod gennych fwy o ddiwrnodau gwael na diwrnodau da. Gall diwrnodau drwg effeithio ar eich ffocws ac effeithiolrwydd yn y gwaith. Darganfyddwch sut i gael mwy o ddiwrnodau da.

Able Futures ar gyfer cyflogwyr

Nid oes tâl am ddefnyddio'r Gwasanaeth Cymorth Iechyd Meddwl Mynediad at Waith ym Mhrydain Fawr. Gallwn eich helpu i ddangos eich ymrwymiad i gefnogi pobl â chyflyrau iechyd meddwl yn y gweithle.

Able Futures ar gyfer darparwyr prentisiaeth

Gall anawsterau iechyd meddwl effeithio ar ffocws ac effeithiolrwydd prentisiaid. Mae Gwasanaeth Cefnogi Iechyd Meddwl Mynediad at Waith yn rhad ac am ddim i ddarparwyr prentisiaeth ym Mhrydain Fawr i gefnogi eu prentisiaid.

Mae’r Gwasanaeth Cymorth Iechyd Meddwl Mynediad at Waith wedi’i gefnogi gan yr Adran Gwaith a Phensiynau. Caiff ei gyflenwi ym Mhrydain Fawr gan Able Futures, sef partneriaeth genedlaethol o weithwyr ym maes gofal iechyd i sicrhau y gall mwy o bobl â chyflyrau iechyd meddwl eu goresgyn ac aros mewn cyflogaeth.

Cysylltwch â ni a dysgwch sut gall Able Futures eich helpu chi

Case studies

Adran Gwaith a Phensiynau