Skip to main content

Beth yw Cwcis?

Ffeiliau testun bach ydi cwcis a gaiff eu gosod ar eich cyfrifiadur, ffôn symudol neu dabled pan fyddwch yn ymweld â gwefan. Mae’r rhain yn cael eu hysgrifennu ar apiau ffonau symudol a thudalennau gwe y byddwch yn mynd arnynt ar eich dyfais.

Mae mwyafrif porwyr y rhyngrwyd wedi’u rhagosod i dderbyn cwcis, ond gallwch ddewis os a sut y bydd cwci’n cael ei dderbyn drwy newid y dewisiadau a’r gosodiadau yn eich porwr.

Nid wnawn unrhyw ymdrech i’ch adnabod chi mewn unrhyw ffordd o gwbl pan fyddwch mewn adran gyhoeddus o wefan Ingeus UK.

Pe baech yn defnyddio adran ddiogel ein gwefan (er enghraifft, ein gwasanaethau ar-lein), yna mae’n bosibl y byddwn yn defnyddio cwcis ar gyfer:

  • pennu a yw’r gefnogaeth ar gyfer cwcis wedi’i droi ymlaen ar eich cyfrifiadur (mae hyn yn ein galluogi i’ch cynghori y dylech angen galluogi cwcis i ddefnyddio gwasanaeth penodol)  
  • cynorthwyo i’ch adnabod yn ystod eich sesiwn ddiogel
  • amseru’ch sesiwn fel eich bod yn cael eich allgofnodi os nad ydych yn defnyddio’r gwasanaeth am gyfnod penodol o amser
  • cadw trywydd archwilio o’ch sesiwn ddiogel.

 

Math y Cwci

Enw’r Cwci

Pwrpas

Cwci Parhaus

UMB_UCONTEXT

Storio cyfeirnod Guid i’r defnyddiwr cyfredol sydd wedi mewngofnodi. Caiff ei gynhyrchu ar hap wrth fewngofnodi a chaiff ei storio yn nhabl cronfa ddata umbracoUserLogins – mae’n galluogi mynediad heb orfod storio unrhyw ddata sy’n benodol i’r defnyddiwr ar y cwci. 

Mae’r cwci hwn yn hanfodol ar gyfer ymarferoldeb y wefan ac nid yw’n storio data sy’n benodol i ddefnyddiwr ar y cwci.

Cwci Parhaus

UMB_UPDCHK

Storio baner i ddynodi bod gwirio diweddariad wedi digwydd. Pan fo cwci’n dod i ben, neu pan na chanfuwyd cwci, mae gwirio diweddariad yn digwydd wedyn (gan osod y cwci eto). 

Mae’r cwci hwn yn hanfodol ar gyfer ymarferoldeb y wefan ac nid yw’n storio data sy’n benodol i ddefnyddiwr ar y cwci

Cwci Parhaus

UMB_PREV

Cyfeirnod Guid ar gyfer cael mynediad at ragolwg y data ar gyfer y dudalen gyfredol ar ffurf rhagolwg.

Cwci Parhaus

UMB_PANEL

Storio dimensiynau lled ac uchder cyfredol yr UmbracoPanel. Defnyddir er mwyn galluogi JS i gyfathrebu’r dimensiynau i gôd ochr y gweinydd er mwyn i’r panel ail-lwytho i’r maint iawn y tro nesaf.