dyfodol cyflogadwy

Sut gall Able Futures a’r Gwasanaeth Cymorth Iechyd Meddwl Mynediad at Waith eich helpu chi a’ch prentisiaid

Mae hyfforddi a datblygu prentisiaid yn hanfodol i lwyddiant nifer o fusnesau.

Mae llawer o bobl yn profi diwrnodau da a diwrnodau gwael wrth iddynt fyw a gweithio gydag anawsterau iechyd meddwl. Gall diwrnodau gwael effeithio ar ffocws ac effeithiolrwydd prentis, gan beryglu’r amser a’r adnoddau a fuddsoddwyd yn ei ddatblygiad.

Mae’r Gwasanaeth Cymorth Iechyd Meddwl Mynediad at Waith yn rhaglen a ariennir gan yr Adran Gwaith a Phensiynau, a gefnogwyd gan yr Adran Gwaith a Phensiynau, a gyflenwyd gan Able Futures, sef rhwydwaith cenedlaethol o arbenigwyr a sefydlwyd i helpu pobl gydag anawsterau iechyd meddwl i brofi mwy o ddiwrnodau da.

Gall darparwyr prentisiaethau ddangos eu hymrwymiad i roi cymorth i bobl gyda chyflyrau iechyd meddwl yn y gweithle o dan y Gwasanaeth Cymorth Iechyd Meddwl Mynediad at Waith. Nid oes tâl am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn. Mae hefyd yn cynnig cymorth addysg  ac adnoddau gan gynnwys:

  • Cyngor ar roi cymorth i brentis gyda chyflwr iechyd meddwl
  • Addysg a phecyn cymorth sy’n llawn cyngor o ran yr hyn i’w wneud a’r hyn i beidio â’i wneud
  • Hyrwyddo’r gwasanaeth, hawdd cael mynediad iddo yn fewnol i’ch prentisiaid

 

Gwellwch eich darpariaeth iechyd meddwl, ffoniwch ni am ddim ar 0800 321 3137 o 8.00am tan 10.30pm, ddydd Llun i ddydd Gwener.

resources_apprenticeship-or.png

Adnoddau am ddim

healthy_apprenticeship-or.png

Cymorth ar gyfer prentisiaethau Gweithle iach

Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis, cliciwch ar y ddolen hon a chliciwch ar y botwm Derbyn.