dyfodol cynaliadwy

Sut gall Able Futures a’r Gwasanaeth Cymorth Iechyd Meddwl Mynediad at Waith eich helpu chi a’ch cyflogeion

Mae pobl yn bwysig i bob busnes. Gall eu perfformiad effeithio ar gynhyrchedd a phroffidioldeb.

Mae pobl sy’n byw gyda chyflwr iechyd meddwl yn profi diwrnodau da a diwrnodau gwael. Ar eu diwrnodau gwael gallant golli eu ffocws a chael tasgau’n anodd eu cwblhau. Efallai y bydd hyd yn oed angen iddynt gael amser i ffwrdd o’r gwaith, sy’n gallu effeithio ar eu lefelau perfformiad ac ar eich lefelau cynhyrchedd chi.

Mae’r Gwasanaeth Cymorth Iechyd Meddwl Mynediad at Waith yn rhaglen a ariennir gan yr Adran Gwaith a Phensiynau, a gyflenwyd gan Able Futures, sef rhwydwaith cenedlaethol o arbenigwyr a sefydlwyd i helpu pobl gydag anawsterau iechyd meddwl i brofi mwy o ddiwrnodau da.

Mae Gwasanaeth Cymorth Iechyd Meddwl Mynediad at Waith yn rhoi cymorth addysgol ac adnoddau i gyflogwyr i’w helpu i ddangos eu hymrwymiad i roi cymorth i bobl â chyflyrau iechyd meddwl yn y gweithle. Nid oes tâl am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn.

  • Cyngor ar roi cymorth i gyflogai gyda chyflwr iechyd meddwl
  • Addysg a phecyn cymorth i chi, i'ch cydweithwyr ac i'ch tîm arweinyddiaeth
  • Hyrwyddo’r gwasanaeth, hawdd cael mynediad iddo yn fewnol i’ch cyflogeion
resources_employers-rd.png

Adnoddau am ddim

healthy_employers-rd.png

Cefnogaeth i weithwyr Gweithle iach

Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis, cliciwch ar y ddolen hon a chliciwch ar y botwm Derbyn.