Dim rhestr aros a galwad ffôn ymhen un diwrnod gwaith. Dyna addewid. Dyna ddyfodol hygyrch.

Cysylltwch â ni a dysgwch sut gall Able Futures eich helpu chi

Os ydych chi mewn cyflogaeth ac rydych chi’n profi anawsterau iechyd meddwl mae’n debygol y byddwch yn cael budd o’r cymorth sydd ar gael o dan y Gwasanaeth Cymorth Iechyd Meddwl Mynediad at Waith. Cliciwch ar y botwm perthnasol isod i wneud cais.

Os ydych chi’n gyflogwr neu’n ddarparwr prentisiaethau ac rydych chi’n dymuno dysgu am sut gallwch roi cymorth i’ch gweithwyr sy’n profi anawsterau iechyd meddwl, cliciwch ar y botwm perthnasol isod. Noder, ni allwch wneud cais ar ran gweithiwr neu brentis.Os hoffech wybod mwy am Able Futures, cewch yr atebion i rai cwestiynau cyffredin ar ein tudalen Cwestiynau Cyffredin.

Rhif rhadffôn 0800 321 3137

Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis, cliciwch ar y ddolen hon a chliciwch ar y botwm Derbyn.