Able Futures a Gwasanaeth Cymorth Iechyd Meddwl Mynediad at Waith

Mae Able Futures yn darparu’r Gwasanaeth Cymorth Iechyd Meddwl Mynediad at Waith ar gyfer pobl sy’n gweithio ac sy’n byw gydag anawsterau iechyd meddwl, cyflogwyr a darparwyr prentisiaethau.

Mae'r gwasanaeth yn gyflym, yn hyblyg ac, orau oll, nid oes unrhyw dâl i unigolion, cyflogwyr a darparwyr prentisiaeth sydd am ei ddefnyddio.

Os ydych chi mewn cyflogaeth ac mae angen cymorth arnoch i reoli eich anawsterau iechyd meddwl, cliciwch ar y ddelwedd berthnasol isod a chwblhewch ffurflen syml. Byddwn yn cysylltu â chi ymhen diwrnod gwaith.

Os ydych chi’n gyflogwr neu’n ddarparwr prentisiaethau ac rydych chi’n dymuno rhoi cymorth i’ch cyflogeion sy’n profi anawsterau iechyd meddwl, cliciwch ar y ddelwedd berthnasol isod a chwblhewch ffurflen syml. Byddwn yn cysylltu â chi ymhen diwrnod gwaith. Noder, ni allwch wneud cais ar ran gweithiwr neu brentis.

Neu gallwch ein ffonio am ddim ar 0800 321 3137, 8.00am tan 10.30pm, ddydd Llun i ddydd Gwener.

Neu anfonwch e-bost i: hello@able-futures.co.uk

Os oes angen i chi siarad â rhywun ar frys, ffoniwch y Samariaid ar 0808 164 0123.

Os oes angen sylw meddygol brys arnoch chi, ffoniwch naill ai’r GIG 24 ar 111 neu’r Gwasanaethau Brys ar 999.

Rhif rhadffôn 0800 321 3137

Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis, cliciwch ar y ddolen hon a chliciwch ar y botwm Derbyn.